Tjänster

Trädfällning

Efter fällning av träd hjälper vi gärna till med bortforsling av antingen alla delar av trädet, sly, grenar och ris, eller bara de delar Ni vill bli av med, t.ex. om ni vill behålla själva trädet till brasved.

Efter nedtagning står vi också till tjänst för bortforsling av grenar, bråte, av ris och trädrester.

Gallring

Tomtrensning

Stubbfräsning

Stubbfräsning är det absolut skonsammaste och effektivaste sättet att få bort oönskade stubbar efter trädfällning.

Istället för att hugga och gräva i dagar gör vi det på en eftermiddag!

Klippning av häck

24-timmars akutservice